Krinken versus Paradise Hotel

Paradise Hotel

Denne tweeten passerte gjennom twitterstrømmen min i går, som en deilig bekreftelse på at det fortsatt fins mennesker som bryr seg om sproget:

Til hvilket jeg, på bakgrunn av bloggposten to dager før, bare måtte svare:

I dag leste jeg imidlertid denne passusen, i en i utgangspunktet interessant artikkel hos NRK.no, var den bare ikke så ubehjelpelig skrevet (min uthevelse – hadde jeg orket å bry meg med tegnsettingen, ville jeg neppe ha fått tid til annet):

Til en viss grad er det disse meningene som har gjort at Benjamin nå tenker at han bør forlate den norske kirke til fordel for katolisismen. For han vil en slik overgang få nokså omfattende konsekvenser siden han akkurat nå holder på med å utdanne seg til prest i den norske kirke.

Artikkelen florerer av sproglige ubehjelpeligheter, men for anledningen griper jeg altså fatt i «For han vil en slik overgang …», for han vil jo det, ikke sant? Og så prøver du å lese hele setningen igjen. Ja, du skjønner …

En behøver, med andre ord, ikke å gå over bekken efter vann. Eller like til Paradise Hotel, om du forstår.

Skjønt, som man roper i skogen, Rønning:

Reklamer

Bare et stadium de går gjennem

Stadioen

Det var meningen å poste dette for noen uker siden, men tiden strakk liksom aldri helt til, så nu er vel noen kommet meg i forkjøpet – uten at jeg, betegnende nok, har registrert det.

Hvorom alt og intet: En stadio, stadioen, stadioer, stadioene?

Det skal selvfølgelig ikke være enkelt. Ett er den manglende n-en, men her nøyer man seg ikke med én feil, eftersom stadioner tross alt er intetkjønn (en kjensgjerning som later til å gå svært mange hus forbi).

De sparer ikke på kruttet hos TV3. Skal det først feiles, skal det være gjennemført. Det fortjener de iallfall honnør for.