Tolv vil bli språkdirektør

Norwegian philologist Sylfest Lomheim, wearing...

Image via Wikipedia

De fleste vil ha fått med seg de siste måneders vingling rundt tilsettelsen av en avløser for Sylfest Lomheim (billedet), som nu sitter på overtid som direktør for Språkrådet.

Efter at Kulturdepartementet sist høst forkastet styrets innstilte kandidat, retorikkprofessor Kjell Lars Berge, er søknadsfristen utsatt to ganger, til 15. februar i formodentlig siste omgang, til hvilken tolv søknader var innkommet. Kandidatene er (sakset fra db.no):

 • Bodil Aurstad, daglig leder, 40 år, København
 • Anne Sophie Juel, kommunikasjonsrådgiver for Forsvarets Forskningsinstitutt, og tidligere daglig leder i nettbokhandelen Bokdykk, 41 år, Oslo
 • Lektor [som har bedt om å bli anonymisert i denne bloggposten], 57 år, Lunner
 • Pia Lane, postdoktor ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier, 42 år, Oslo
 • Ivar Lund, korrekturansvarlig, 48 år, Oslo
 • Øyvind Aspenes Robak, frilansmusiker, 28 år, Volda
 • Kim Bjarne Rosenkrone, skipper, 54 år, Gaular
 • John Sollie, selvstendig, 58 år, Oslo
 • Lars Olav Strekerud, språklærer, 28 år, Oslo
 • Jan Erik Thorbjørnsen, lektor, 57 år, Oslo
 • Arnfinn Muruvik Vonen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, 50 år, Oslo
 • I tillegg en søker som ikke ønsker å få navnet sitt offentliggjort, og som departementet ikke har kommet i kontakt med i dag
Reklamer