Riksmålets endelige fallitt

Ordet nr 4 2011

Riksmålsforbundets kvartalsskrift, Ordet (over), landet i postkassen i dag, med den fornorskede versjonen av Snorres Heimskringla som cover story. På førstesiden står blant annet følgende å lese:

Men nå kommer Snorres Heimskringla på et smidig [skulle det ikke vært et komma her?] moderne riksmål [skulle det ikke vært et komma her?]  og snart følger eventyrene etter [!].

Gerhard Munthe: Illustration for Olav Kyrres s...

(Poenget var ikke å korrigere rettskrivningen her. Merknadene i sitatet kom til efter hvert som jeg gjengav dem. Men sannelig skriver de ikke «[…] folkeeventyrene har alt for [sic] lenge tilhørt…«! Forfallet kjenner åpenbart ingen grenser.)

Som nok et eksempel på at riksmålsbevegelsen har skrinlagt riksmålet, og gjort bokmålet til sitt – under betegnelsen riksmål.

Er ikke det en fallitterklæring, vet nå sannelig ikke jeg, skjønt det meget vel også kan være et sjakktrekk. For hvem skulle ellers forvalte bokmålet? Bokmålsforbundet? Skrekk og gru…

Hvorom alt og intet, vil det, for alle parter, være klokt å erkjenne at riksmålet er dødt. Men bokmålet lever i beste velgående, om enn under navnet riksmål. I visse kretser, i ethvert fall.

Interessant nok lyser Ordet åpenbart fred over samnorskens minne.

Jajajjj…

Reklamer