Rettferdigheten seirer – til slutt

Norwegian Navy Parade Uniform

Oversetteryrket har sine utfordringer, og det slett ikke på det sproglige feltet alene. Rett som det er, må man avfinne seg med at man bidrar til spredning av høyst tvilsomt tankegods, slik jeg selv erfarte her om året, da jeg oversatte biografiene til tre ikke-angrende nazister, fra Adolf Hitlers nærmeste krets.

Det er klart det forvolder noen moralske anfektelser, men det påhviler nå engang oversetter å formidle ånden i forfatters skrift, så genuint, ubesudlet og uforfalsket som overhodet mulig, men med sproglige grep som gjør teksten funksjonell i nyoversettelsen. For det skulle vel ha tatt seg ut om oversetter, av hensyn til omtalte folkeslag eller den gode smak, tilla Føreren jødedyrkende tilbøyeligheter, i en eventuell oversettelse av Mein Kampf (som Karl Ove Knausgård for øvrig gruset alle utsikter til). Sant?

Følgelig kastet jeg kvalene på båten, da jeg i dag formidlet en homofob passus, først gjengitt på originalsproget, dernest i min oversettelse (mine uthvevelser):

Of course, a uniform shirt is merely external, just an object. But just try one on – suddenly you want to straighten up and throw back your shoulders. And unless you’re a pansy, or some sort of sickly specimen, you immediately feel the urge to test your strength – to do a couple of pull-ups, or a few bench presses.

Som ble:

Nå er selvfølgelig uniformskjorter lite annet enn noe man har utenpå, et sølle klesplagg. Men prøv å ha en på. Med ett kjenner du trangen til å stramme deg opp og trekke skuldrene tilbake. Og med mindre du er homo, eller et sykelig eksemplar av menneskearten, kjenner du straks lysten til å prøve din egen styrke – å ta et par kroppshevinger eller benkpress.

Rett nok fins det noen mindre, smått divergerende, fortolkninger av pansy-begrepet, men vi skjønner vel alle hvor forfatteren vil (det var i alle fall ikke stemorsblomster!).

Interessant nok dreier det seg om en hvit- og blåstripet telnjasjka, det vi gamle marinegutter kaller en blåkantskjorte (i mine dager var den hvit, med én blå kant langs kraven, mens den moderne varianten er en kopi av den russiske – et utslag av den kolde krigens endelikt, for alt hva jeg vet).

Interessant, fordi forfatteren (1915 – 1991) fortsatt var i levende live da denne traff hitlistene, rundt 40 år efter:

Jeg kan ikke hevde annet enn at det vekker en smule skadefryd, for du må medgi at det ligger en slags pervers rettferdighet i det. La oss bare håpe den homofobe forfatteren, med sin stolte fortid i den russiske Stillehavsflåten, rakk å få den med seg.

Reklamer

Hjelp til Betrand Russell-sitat ønskes

Bertrand Russell 1907

Hjelp! Er jeg virkelig den første som oversetter dette Betrand Russell-sitatet til norsk?

Verdens ondskap skyldes like meget moralske defekter som mangel på intelligens. Men menneskerasen har ikke hittil oppdaget noen metode for utryddelse av moralske defekter… Intelligens derimot, kan styrkes med enkle midler, kjent for enhver rutinert pedagog. Inntil vi oppdager en læringsmetode for dyder, er vi derfor henvist til å tilstrebe utvikling av intelligens heller enn moral.

På originalsproget lyder sitatet:

The evils of the world are due to moral defects quite as much as to lack of intelligence.  But the human race has not hitherto discovered any method of eradicating moral defects….  Intelligence, on the contrary, is easily improved by methods known to every competent educator.  Therefore, until some method of teaching virtue has been discovered, progress will have to be sought by improvement of intelligence rather than morals.

Jeg har googlet alle plausible norske ekvivalenter til de fleste engelske nøkkelordene, i kombinasjon med forfatternavnet, uten så meget som ett relatert treff.

Spørsmålet luftes utelukkende fordi vi virkelig ikke trenger mer enn én versjon på norsk. Selvfølgelig hadde det vært moro om den versjonen var min, men naturligvis fullkomment underordnet.

Derfor: Er det noen som kjenner en tidligere versjon, og som kunne tenke seg å dele den med meg?

På forhånd: Takksigelser i fleng.

P.S. Oversettelsen er et tidlig førsteutkast, som utvilsomt blir gjenstand for videre foredling – om det altså ikke alt fins en.

P.P.S. Det tjener neppe mine interesser å lufte slike anfektelser mens nyheten om Anders Behring Breiviks strafferettslige utilregnelighet rir Internetten. Uteblitt respons tolkes dermed som bevis for at egen oversettelse er å anse den autoriserte norske. Smil!