Med en slik dagspresse …

… trenger du ikke menigmann for å kludre sproget til. Denne faksimilen, som jeg først trodde var en sproglig fleip, er fra Dagbladet.no idag:

Skjermbilde 2014-10-17 kl. 07.22.58

Jeg noterer meg for øvrig at stadig flere mistar særskriving for orddelingsfeil. Faksimilen viser imidlertid eksempler på særskriving, bare så det er oppklart.

Rett skal imidlertid være rett. Faksimilen gjengir førstesidehenvisningen. Artikkelen var korrekt nok, den, så langt jeg kunne se, av overskrift og ingress (resten lot jeg simpelthen bli, så gudene vet).

P.S. Feilen er nu rettet av en lese- og skrivefør redaksjonsmedarbeider. Mer interessant er det likevel at avisen ser seg nødsaget til å ha medarbeidere i sitt brød, som ikke er det.

Reklamer

Et beretigget krav om skolepenge-refusjon

Femåring tok med seg pistol på skola«Femåring tok med seg pistol på skola,» skriver Dagbladet.no i dag. Ikke bare i artikkeloverskriften, men endog i førstesidehenvisningen (se faksimilen til venstre).

Det er imidlertid ett problem: Skole er ikke hunkjønn, hverken på nynorsk, bokmål eller riksmål (skjønt det på nynorsk heter skule, men like fullt ein skule) – noe det ovenikjøpet later til at avisen vet, som i brødteksten kan fortelle at (min uthevelse)

[…] Det var en av de seks år gamle guttene som tok med pistolen til barneskolen, og etterforskere jobber nå med å finne ut hvor gutten fikk tak i pistolen…

Men det stopper ikke der. Selvfølgelig ikke. Som det fremgår av førstesidehenvisningen (i faksimilen over), ble «Tre barn skadd da pistolen datt ut», mens brødteksten vil ha det til at (igjen min uthevelse)

[…] De tre barna skal ha blitt skadet av kulen og fragmentene, men myndighetene understreker at ingen er livstruende skadd

Skadd og skadet i samme momangen, sågar. Men kom bare ikke her og fortell av pressen – eller instansene som utdanner dens penneknekter – er moden for sproglig oppjustering. Ett sted går virkelig genser’n.