Dagens sprogblomst, 28. januar 2016

tillitvekkende

Vi har mange ord og uttrykk, som nesten konsekvent skrives og uttales feil, og dermed gradvis utvikles til korrekt norsk. Ett av ordene som nesten uten unntak skrives og uttales feil, er «tillitvekkende», oftest skrevet som «tillitsvekkende».

Den vilfarne s-en er utvilsomt ment som en genitivs- eller fuge-s (folk har jo de ymseste intensjoner med den), selv om konstruksjonen altså betyr noe som svekker tilliten.

Desto gledeligere, selvfølgelig, når aviser en sjelden gang begår korrekt norsk, til alt overmål en avis som ikke har slikt for vane.

Æres den som imidlertid æres bør. Dagens sprogblomst går dermed til Dagbladet, som – utvilsomt til en forandring – har annammet en vesentlig nyanse.

Det går lang tid mellem disse funnene, men jeg lover å formidle dem, de få gangene de kommer min vei.

P.S. Hva artikkelens øvrige rettskrivning betreffer, er jeg redd den ikke holder samme mål (om den er som de pleier). Så har man heller ikke lest den. Den aktuelle mellemtittelen fanget imidlertid ens blikk.

Reklamer

Med en slik dagspresse …

… trenger du ikke menigmann for å kludre sproget til. Denne faksimilen, som jeg først trodde var en sproglig fleip, er fra Dagbladet.no idag:

Skjermbilde 2014-10-17 kl. 07.22.58

Jeg noterer meg for øvrig at stadig flere mistar særskriving for orddelingsfeil. Faksimilen viser imidlertid eksempler på særskriving, bare så det er oppklart.

Rett skal imidlertid være rett. Faksimilen gjengir førstesidehenvisningen. Artikkelen var korrekt nok, den, så langt jeg kunne se, av overskrift og ingress (resten lot jeg simpelthen bli, så gudene vet).

P.S. Feilen er nu rettet av en lese- og skrivefør redaksjonsmedarbeider. Mer interessant er det likevel at avisen ser seg nødsaget til å ha medarbeidere i sitt brød, som ikke er det.

Kan jeg stille Dem et spørsmålstegn?

Question Mark, Ipswich, 13 December 2012

Lisa Arntzen i Dixi stiller spørsmålstegn ved hvilken oppfølging kvinnen fikk i akuttfasen siden hun endte med å ta sitt eget liv.

Det skriver Dagbladet, i en for øvrig svært utrivelig sak i dag.

Som vi vet, har pressen et spesielt og oppdragende ansvar når det kommer til rettskrivning. Vi må anta at avisenes skriftnormer danner utgangspunkt for lesernes ditto, og da må det vel gå som det går.

Heldigvis regner jeg ikke journalistene til denne bloggens lesere, men skulle én av dem forville seg innom, er det kanskje like greit å repetere et stykke barnelærdom, til ære for de brave penneknekter:

Man kan sette spørsmålstegn ved hvilken oppfølging kvinnen fikk i akuttfasen. Man kan også stille spørsmål om hva slags oppfølging hun fikk. Men vi stiller aldri spørsmålstegn ved ting. Dem setter vi. Ved setningen (i de fleste sprog på slutten).

P.S. At den gjengitte saken også er mangelfullt tegnsatt, utover angjeldende spørsmålstegn, er i bunn og grunn også som det pleier, og burde gi tilsvarende grunn til anskrik, men vi nøyer oss med én ting om gangen, hva? Man kunne jo lett forledes til å tro at alt avisene skriver, er feil, men fullt så ille er det vel ikke. Ennu.

Har HBO nettopp spoilet «Game of Thrones» uten å mene det? – kultur – Dagbladet.no

«Har HBO nettopp spoilet «Game of Thrones» uten å mene det?»

Det er spørsmålet Dagbladet.no og det samarbeidende nettmagasinet Filter stiller sine lesere i dag, og det må være lov å spørre om det virkelig er kommet til dette.

Tegnsettingen er én ting, men slikt er blitt så vanlig, at jeg faktisk ikke reagerte før jeg var i gang med å skrive dette. Denne «spoilingen» derimot, får en til å spørre om det ikke fins grenser for lånordenes utbredelse – og om det ikke fins gangbare avløserord på norsk.

Les også: Tåpelig norvagisering

Det kan til nød aksepteres at man bruker uttrykket spoiler alert i dagligtale, siden det tross alt er et minst like innarbeidet bransjebegrep som cash flow i finansnæringen, men «å spoile» eller, som tilfellet er, «Har HBO nettopp spoilet …»?

Gi meg en pause (om du tilgir anglisismen)!

Her må det være mulig å finne gode avløserord, for nu begynner det å bli for dumt, og jeg medgir at «avsløringsvarsel», i stedet for spoiler alert, og «avslørt» for «spoilet», ikke er de beste avløserordene i verden, men det hersker ingen tvil om hva de betyr, og de får deg heller ikke til å lyde som en førsteklasses premieidiot.

Når det er sagt, betviler jeg at Dagbladet/Filters «spoiling» ødelegger (som ordet egentlig betyr) noe som helst for denne bloggens lesere, som neppe hengir seg til televisert (du så hva jeg gjorde der, ja?) husmorporno av noe slag.

via Har HBO nettopp spoilet «Game of Thrones» uten å mene det? – kultur – Dagbladet.no.