Bevis ingen bevis

Norges Lover

Image by 2Tales via Flickr

En gang i tiden kunne vi lese at det forelå bevis for hva det nu skulle være, og dermed føle visshet for at det faktisk var bevist.

Med den generelle globaliseringen, og forskjellige former for oversettelser (ikke minst i TV-teksting og oversatte kommunikeer fra nyhetsbyråene), legges imidlertid kun én forståelse av det engelske ordet «evidence» til grunn for vår gjengse oppfatning, nemlig «bevis».

Ser vi derimot nærmere på Merriam-Websters definisjon av ordet, finner vi følgende:

 1. a : an outward sign : indication b : something that furnishes proof : testimony; specifically : something legally submitted to a tribunal to ascertain the truth of a matter
 2. : one who bears witness; especially : one who voluntarily confesses a crime and testifies for the prosecution against his accomplices
in evidence

 1. : to be seen : conspicuous <trim lawns … are everywhere in evidenceAmerican Guide Series: North Carolina>
 2. : as evidence

Mens Ordnett.no, basert på Tanums Store blå, gir følgende forklaring:

bevis

1.
 • argument
 • bekreftelse
 • demonstrasjon
 • dokumentasjon
 • eksempel
 • evidens
 • godtgjørelse (-ing)
 • heimel (hjemmel)
 • indisium
 • kriterium
 • prov
 • påvisning
 • støtte
 • syn for sagn
 • tegn
 • uttrykk
 • vitnesbyrd
2.
 • attest
 • bong
 • bevitnelse
 • erklæring
 • gjeldsbevis
 • kupong
 • kvittering
 • lapp
 • pant

Det ville føre for vidt å gå nærmere inn på de forskjellige bruksområdene av ordet, men jeg tror vi med noen grad av visshet kan fastslå at det beviste, slik ordet er kommet til anvendelse, ingenlunde er bevist, og at vi heller ikke har noe enkelt ord som kan gi den nødvendige distingveringen.

Det eneste måtte være at vi sluttet å bruke «bevis» i betydningen evidens (altså at det foreligger ting som tyder på at…), til fordel for «ugjendrivelige bevis» kontra (ubeviste) «bevis». Eller at vi begynner å gjøre forskjell på beviser og ugjendrivelige beviser, muligens.

Det enkleste hadde kanskje vært å bruke «evidens» i de fleste tilfellene.

Tross alt skal man være helt sikker før man tar ordet «bevis» i sin munn. Det er vi ikke i dag.

P.S. Jeg poster bloggposter på impuls. Underforstått: de er aldri videre gjennomtenkte. Aldri. Noen minutter efter posting, er jeg imidlertid kommet til at evidens gjør susen for meg, når det jeg vil ha sagt, er at «det foreligger ting som tyder på at…». Ulempen er selvfølgelig at Folk flest™ har en iboende uvilje mot ord som ligner fremmedord, slik «evidens» gjør. Men bryr det oss?

Reklamer