Engasjementsregler eller stridsretningslinjer?

Jack Sparrow

I en reportasje om norske rederiers bruk av privat vakthold i Det indiske hav i går aftes, ble det snakket meget om de såkalte «reglene for engasjement», som påkalte adskillige WTF-er hos en gammel promp som meg.

Rett nok er det mange år siden jeg spankulerte rundt i grønt og viftet med våpen, men det være lov å spørre hvilket engasjement de egentlig sikter til. Jeg mister nattesøvnen av slikt snakk.

Nu er jeg naturligvis ikke dummere enn at jeg skjønte det var tale om det man på engelsk kaller rules of engagement – altså nedfelte retningslinjer for stridssituasjoner. Men det er da virkelig på tide å legge av seg disse direkte oversettelsene, som ovenikjøpet avslører et totalt fravær av forståelse for emnets virkelige innhold.

Eller hva, Krinken?

Det vakte imidlertid en smule engasjement her i gård. Den skal de i alle fall ha.

Reklamer