Om Frisprog.nu

Frisprog 23. mai 1953. Klikk for større versjonDet var en tid, faktisk ikke for så fryktelig lenge siden, da man kunne skjelne mellem riksmål og bokmål. De femogtyve (!) siste årene har det imidlertid funnet sted en gradvis prosess, umerkelig, nesten, der for eksempel Aftenposten smått om senn faset ut ord som have, flyver, efter, sne, vidne og så videre og så videre. Alt mens Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi gradvis tilnærmet seg bokmålet, mens bokmålet på sin side tillot «gamle» former, som syv, tyve, hverken og så videre – former som i noen tiår hadde vært forbudt, til man innså at de fortsatt var i utstrakt bruk.

Men det er riksmålet, ikke bokmålet, som har strukket seg lengst. I så stor grad at skillene, som engang gjorde at man kunne skjelne mellem de to, praktisk talt ikke lenger eksisterer.

Null målstrid

Frisprog.nu er en blogg som har utspring i ønsket om å bevare, ikke innføre, riksmålet som norsk skriftsprog. Den er med andre ord ingen kampblogg, ingen fanebærer for sidemålets bekjempelse, intet bolverk mot nynorsk og såkalt «norskdom», men en kanal for videreføring av arven efter riksmålet – det riksmålet Riksmålsforbundet har forlatt. Man kan kanskje si at den er for riksmålet, hva høgnorskforkjemperne er for Mållaget, dog uten den militante tilnærmelsen.

Tvert om er det en erkjennelse at den er et nostalgisk fenomen for spesielt interesserte – mennesker som kunne tenke seg å beholde og videreføre kunnskapen om dette elegante skriftsproget.

Politisk befinner bloggen seg for øvrig ingensteds, med mer enn tilstrekkelig hjerterum for venstreradikale, som konservative sprogelskere.

Kulturblogg

Det lyder pretensiøst, men det foreligger ingen andre ambisjoner enn å innby til debatt, deling av kunnskap og, kanhende, tjene som kilde for spesielt interesserte, gjennem å belyse heldige og mindre heldige sider ved utviklingen av sproget vårt. Bloggen er et høyst privat initiativ, der håpet er at flere bidragsydere kommer til, som en uformell sammenslutning, med én felles interesse. Selv om sprog er utgangspunktet, innbys det til skriverier om kultur i videste forstand – så lenge det er skrevet på riksmål (utlagt: ikke det Riksmålsforbundet av det 21. århundre kaller riksmål, men heller ikke nødvendigvis så ortodokst som i denne teksten).

Navnet

Bloggen har lånt navn fra den uavhengige riksmålsavisen Frisprog, hvis utgave for 23. mai 1953 er gjengitt i faksimilen over:

Frisprog var en avis som ble utgitt av Foreldreaksjonen mot samnorsk og senere uavhengig fra 1953 til 1986. De første redaktører var Margrethe Aamot Øverland og Sofie Helene Wigert, og senere ble Frisprog overtatt av Arne Bonde, André Savik og Stig Michaelsen. Avisen var innledningsvis først og fremst et kamporgan, men utviklet seg etterhvert til et organisatorisk uavhengig kulturorgan med hovedvekt på litteratur og annen kunst.

Første nummer kom ut i mai 1953. Våren 1954 flyttet Frisprog inn i den gamle stallen i bakgården til Universitetsgaten 14. Stallen hadde tilhørt Francis Bulls far, Edvard Bull, som var huslege for Ibsen og Bjørnson, og ble tegnet om av arkitekt Arnstein Arneberg mens fru Wigert spadde ut hestemøkk som lå igjen. Det første året stod Øistein Parmann for redaksjonen, på permisjon fra Morgenbladet. I 1981 ble avisen solgt til Arne Bonde, og var deretter ikke lenger Foreldreaksjonens avis. Da Bonde ble sjef for NRK P2, lå avisen nede et halvt års tid, før den gjenoppstod under Media Invests eierskap høsten 1984. I april 1986 ble den lagt ned. [1]

Wikipedia

Selv om bloggen ikke har intensjoner om å være et kampskrift, som den trykte originalen, var navnet, og tradisjonene det rummer, simpelthen for godt til å dø hen – spesielt med toppdomenet .nu bak. Det står vel ikke til å nekte at navnevalget er utslag av et ønske om å surfe på den gamle hedersavisens renomme blant eventuelle levninger som måtte ha erindringer om den.

Skrive for Frisprog.nu?

Kunne du tenke deg å bidra? I så fall håper jeg du gir beskjed gjennem dette kontaktskjemaet:

Hjertelig velkommen som leser – og bidragsyder, om det kunne friste.

Reklamer