Om Jarle Petterson

Translator, journalist, graphic designer, blogger and media professional, Tysnes, Norway.

Litterær begrepsforvirring

white wooden bookshelves

Bøker. Fotograf: mentatdgt på Pexels.com

Det har alltid undret meg at våre lommer er så uegnet for pocketbøkene. Naturligvis kan vi heller betegne dem uinnbundne, uten at det nødvendigvis er så sant. For visst er de vel innbundet – om ikke nødvendigvis på samme vis.

Som motstander av overdreven anglifisering, smerter det å medgi at det engelske sproget er forspent med de langt mer begripelige betegnelsene «paperback» og «hardback», samtidig som jeg sliter med å akseptere at vi benevner de papirinnbundne overdimensjonerte «lommebøker» – og kun den ene innbindnings-varianten «innbundet».

Forslag til gode alternativer mottas med takk, med løfter om at de vil bli formidlet rette instans.

En strøtanke kun, i forbindelse med at jeg for øyeblikket kjører ekstrakorrektur på en innbundet bok jeg for en tid tilbake oversatte, fordi den også skal utgis som «lommebok». På bok-, ikke på riksmål.

Med den bekymringen ferdigluftet, vender jeg tilbake til korrekturen.

Reklamer

NAOB: Ny ordbok fritt tilgjengelig

naob

Småmanipulert skjermdump fra NAOB.no.

Om bare få uker, onsdag 24. januar, lanseres Det Norske Akademis ordbok, NAOB, med megen brask og formodentlig bram, skjønt den alt har vært tilgjengelig siden straks oppunder jul.

«Boken», bestående av 225.000 artikler, 300.000 sitater, og innhold nok til å fylle tolv samfulle bind, er til allmenn nytte og glede, og altså utgitt av Det Norske Akademi (for språk og litteratur), i sin tid varm forsvarer av riksmålsk sprog og litteratur, tillikemed Riksmålsforbundet. I sin tid, vel å merke.

– NAOB-redaksjonen vil takke for mye fint å sitere fra, og også for hyggelig respons på forespørselen om å sende inn forslag til sitater til redaksjonen. Kom gjerne med flere, sier Petter Henriksen, prosjektleder for boken.

I hvilken grad synderlig riksmål er å oppdrive i oppslagsverket, har jeg ennu ikke prøvd å bringe på det rene, men er normen som i såkalte riksmålskretser av det énogtyvende århundre forøvrig, er det de benevner riksmål, ventelig de facto bokmål.

Ikke desto mindre et kjærkomment bidrag til sprogrøkten, som et samarbeid mellem Kunnskapsforlaget (kjent for kommersielle Ordnett.no, Tanums Store osv) og akademiet selv.

Da gjenstår det kun å sette bokmerke: NAOB.no

Om nynorsk under krigen | Finn-Erik Vinje Blogg

Da den handlekraftige kulturminister Gulbrand Lunde i Quislings regjering ville få lærerne til å slutte mannjamt opp om det nazistiske Norges Lærersamband, bad han det kjente NS-medlem Johan Fredrik Voss, rektor ved Eidsvoll landsgymnas,  om å utforme en manende appell til spredning over landet. Lærerne skulle vinnes for den nye tid.

Voss lot seg ikke be to ganger, og Lunde stilte bare ett vilkår: Den artikkelen han bestilte, måtte være på nynorsk.

Kilde: Om nynorsk under krigen | Finn-Erik Vinje Blogg

Dagens sprogblomst, 24. desember 2016

Det er snart gått ett år siden Frisprog.nus siste sprogblomst, 28. januar i år, og jeg er forholdsvis viss på at jeg helt sikkert kunne ha vært mer oppmerksom – noe jeg uheldigvis ikke er. I motsetning til min Facebook-venn, André Eidskrem, som selv forklarer så forbilledlig, slik at jeg slipper:

Saken for øvrig finner du her.

Vel vitende om at min uoppmerksomhet gjennem året, har bidratt til at mang en sprogblomst har avblomstret, uten å bli verdige mottagere til del, syns jeg VG (eller VG Nett) fortjener denne, nu som vi først er blitt den vàr.

Hurra for VG – og god jul, både til avisen og alle som måtte slumpe til å lese dette!

Parverb-fenomenet er selvfølgelig behørig dekket flere vegne, ikke minst hos Aftenpostens eminente Hegge.

Ser jeg dobbelt?

En brille

En brille. Virkelig?

«Er det noen som har sett brillene mine?» hender det jeg roper, lykkelig uvitende om at de faktisk befinner seg på nesetippen.

For jeg omtaler dem i flertall, skjønt de granngivelig er ett par kun, liksom et par bukser, snarere enn én bukse.

Jeg grunnet over dette, da jeg passerte Interoptik-butikken (med én k, kjeden er nok svensk eller dansk) for oven, hvis billede jeg altså tok, i den hensikt å arrestere dem for sprogbruken, tross en murrende mistanke om at «en brille» muligens er lov.

Det var lite annet å gjøre enn å slå det opp, og riktig nok:

brille S -n, -r

1 to forbundne (linse)glass til styrking eller beskyttelse av synet (i entall mest fagspråk)
en god brille

(i flertall) et par briller / bruke briller // se tingene gjennom en annens briller ikke ha noen selvstendig mening / se tingene gjennom fargede briller ikke være uhildet i sitt syn

2 støttelager på dreiebenk

3 jernklave i skjøtsbarmen på seil; kort stropp til gitau på gaffelseil

ETYMOLOGI nedertysk; samme ord som ▶beryll

– Kilde: Norsk ordbok

Tillatt, altså, gudene vet hvor lenge, uten at det vil få meg til å efterlyse «brillen min», neste gang «den» måtte finne det opportunt å forville seg på nesetippen.

Innarbeidet sedvane hos optikere, så vel som i ordbøker, tyder i alle fall på at et par briller i realiteten er to.

Det kommer, hadde jeg nær sagt, an på brillene som ser?

Jajajj … Man har slikt å gjøre.

Ny målstrid i pressen?

Norske aviser. Fotograf: Jon S/Flickr.

Norske aviser. Fotograf: Jon S/Flickr.

De aller fleste har nok lenge ansett målstriden relativt død og begravet, vel vitende om at det fortsatt ligger en og annen kriger i buskene, lik japaneren, som efter flere tiår på en øde ø, ble gjort oppmerksom på at andre verdenskrig forlengst var over.

En av dem, frilansjournalisten Hannah Miriam Kolås, begår idag et inserat i medienettstedet Medier24, hvor hun slutter seg til rekken av nynorskjournalister som krever retten til å skrive på egen målform i riksavisene, et krav jeg sant å si ikke finner det spesielt vanskelig å mobilisere sympati for.

Som håndball-pappa ligger det blant annet i min lodd å skrive kampreferater til lokalpressen, noe jeg rimeligvis gjør på mitt eget skriftsprog (som for øvrig ikke svarer til riksmålet jeg praktiserer i denne bloggen). Det noe uformelle nettstedet Tysnesningen antar sakene uredigert, slik at helgens kamper ble publisert, på bokmål, alt på søndag. Lokalavisen Bladet «Tysnes» publiserer imidlertid ikke sakene mine i nettutgaven, men venter til torsdagens papiravis, slik at de rekker å få oversatt mitt ubegripelige bokmål til nynorsk. Det er, efter hva jeg forstår, ingen spesielt uvanlig praksis, selv om det naturligvis er synd at de dermed henvises til å servere gammelt nytt.

På just det punktet kjenner også jeg på Hannah Miriam Kolås’ indignasjon, over at sproget hennes ikke er riksavisene godt nok, men erkjenner jo, som nettopp eksemplifisert, at nynorskavisene ikke er det spor bedre. Det er klart jeg føler både sprog og identitet grundig underkjent av lokalavis-redaktøren, spesielt når avisen til alt overmål får billeder, så vel som tekst, uten fem øre i honorar. Men jeg finner en viss trøst i at merarbeidet med oversettelsen koster dem noe – noe jeg, som oversetter, er smertelig klar over.

Jeg må ærlig medgi at jeg nok syns både riks- og lokalpressen har et barnslig forhold til komplekset, spesielt når vi vet at landets befolkning sjelden har problemer med stoff skrevet på det som for enhver måtte være sidemål, liksom mine bokmålske kampreferater er fullkomment begripelige for de innfødte. Det er simpelthen vanskelig å forstå holdningene som annet enn rester av striden vi altså anså død og begravet. Kanskje er det også der bikkja ligger begravet; i riksavisenes frykt for at målbevegelsen mobiliserer sine unge til journalistutdannelse, for dermed å vinne landet – og avisene – for sin sak?

En slik mobilisering eksisterer nemlig, i NRKs Nynorsk mediesenter i Florø, som jevnlig rekrutterer unge journalistspirer til kurs og praksis, det siste ofte ved NRKs distriktskontorer. Noe tilsvarende fins ikke for aspirerende bokmålsjournalister.

Denne bloggeren har imidlertid visse problemer med å se at ordningen skulle avstedkomme nevneverdig akersgateinvasjon. Tross alt ligger det andre kriterier, enn de rent sproglige, til grunn for rekrutteringen (som vel også er stoppet helt opp). Det ser vi daglig, i journalistenes ubehjelpelige formuleringer og sproglige krumspring, kanskje spesielt i en tid der multimediale ferdigheter tillegges slik vekt. En tid som for øvrig preges av pressens tiltagende ubetydelighet. Det er klart det stiller slike anfektelser i et underlig lys.

Min kjærlighet for det nu avdøde riksmålet, forutsetter ikke et tilsvarende hat mot nynorsken. Av samme grunn forekommer stillingskrigen meg også så ubegripelig.

«Problemet» er ikke større enn at bokmålslesere forstår nynorskartikler, nesten like godt som nynorskleserne forstår dem som er skrevet på bokmål. Jada, det fins en liten forskjell, som det fremgår av foregående setning, men uoverkommelig, det er den altså ikke.

Kanhende ender vi en vakker dag med ett skriftsprog, uten at det utarter til samnorsken vi fikk i fanget hin århundre?

Med redaktørene vi har i dagens riks- og lokalpresse, forblir det imidlertid en svært fjern, om aldri så vakker, drøm.

I mellemtiden er det visst bare å hvesse pennene, godtfolk, for he is dead, but he won’t lie down.

Ivar Aasen (1813-1896). Foto fra Wikipedia.

Ivar Aasen (1813-1896). Foto fra Wikipedia.

Men altså, Hannah Miriam Kolås: I get you.

Hvem er disse mænd?

Fluer i smekken

To fluer i én smekk

To fluer i én smekk. Bloggers montasje

Du ser det hele tiden, stort sett overalt, når du oppfordres til å «slå to fluer i én smekk» (eller «en smekk», som de vel helst er troende til å skrive). Som altså er hva du ser i billedet over.

En skulle tro det var unødvendig, men siden det åpenbart er det, nevner man, sånn i forbifarten, at man skal slå fluene i ett smekk.

Ja, De forstår …