Med en slik dagspresse …

… trenger du ikke menigmann for å kludre sproget til. Denne faksimilen, som jeg først trodde var en sproglig fleip, er fra Dagbladet.no idag:

Skjermbilde 2014-10-17 kl. 07.22.58

Jeg noterer meg for øvrig at stadig flere mistar særskriving for orddelingsfeil. Faksimilen viser imidlertid eksempler på særskriving, bare så det er oppklart.

Rett skal imidlertid være rett. Faksimilen gjengir førstesidehenvisningen. Artikkelen var korrekt nok, den, så langt jeg kunne se, av overskrift og ingress (resten lot jeg simpelthen bli, så gudene vet).

P.S. Feilen er nu rettet av en lese- og skrivefør redaksjonsmedarbeider. Mer interessant er det likevel at avisen ser seg nødsaget til å ha medarbeidere i sitt brød, som ikke er det.

Reklamer