Har HBO nettopp spoilet «Game of Thrones» uten å mene det? – kultur – Dagbladet.no

«Har HBO nettopp spoilet «Game of Thrones» uten å mene det?»

Det er spørsmålet Dagbladet.no og det samarbeidende nettmagasinet Filter stiller sine lesere i dag, og det må være lov å spørre om det virkelig er kommet til dette.

Tegnsettingen er én ting, men slikt er blitt så vanlig, at jeg faktisk ikke reagerte før jeg var i gang med å skrive dette. Denne «spoilingen» derimot, får en til å spørre om det ikke fins grenser for lånordenes utbredelse – og om det ikke fins gangbare avløserord på norsk.

Les også: Tåpelig norvagisering

Det kan til nød aksepteres at man bruker uttrykket spoiler alert i dagligtale, siden det tross alt er et minst like innarbeidet bransjebegrep som cash flow i finansnæringen, men «å spoile» eller, som tilfellet er, «Har HBO nettopp spoilet …»?

Gi meg en pause (om du tilgir anglisismen)!

Her må det være mulig å finne gode avløserord, for nu begynner det å bli for dumt, og jeg medgir at «avsløringsvarsel», i stedet for spoiler alert, og «avslørt» for «spoilet», ikke er de beste avløserordene i verden, men det hersker ingen tvil om hva de betyr, og de får deg heller ikke til å lyde som en førsteklasses premieidiot.

Når det er sagt, betviler jeg at Dagbladet/Filters «spoiling» ødelegger (som ordet egentlig betyr) noe som helst for denne bloggens lesere, som neppe hengir seg til televisert (du så hva jeg gjorde der, ja?) husmorporno av noe slag.

via Har HBO nettopp spoilet «Game of Thrones» uten å mene det? – kultur – Dagbladet.no.

Reklamer

Media en trusel mot sproget?

20140429-173639.jpg

Du reagerer instinktivt på overskriften, du også – både bloggpostens og den på forsiden av Dagens Næringsliv i dag? Det gjorde i alle fall fruen, som kom trekkende med avisen i dag, for å forsikre seg om at hun ikke tok feil. Og «Nei», mente jeg, «det gjør du nok ikke, det heter virkelig ‘trussel’, med dobbelt-s».

Vi kom til at det måtte være et påhitt fra desken, så vi sjekket side 6 inni avisen også, for å være på den sikre siden. Men der var den sannelig igjen, atter med én s:

20140429-174145.jpg

«Kanskje det er best du sjekker ordbøkene, bare for å være helt sikker», foreslo viven, mens det sakte demret noe om en forgangen tid. Så jeg slo opp i Riksmålsordlisten, som er en trofast følgesvenn, og sannelig:

20140429-174458.jpg

Der var den! Riktignok som annetvalg, men ikke desto mindre.

«Men Dagens Næringsliv» er vitterlig ingen riksmålsavis», innvendte jeg, for meg selv. For det er den jo ikke, og selv de få som ennu sverger til riksmålet, har for lengst oppgitt «trusel», til fordel for «trussel». Var imidlertid DN en riksmålsavis, viser det seg nu at skrivemåten ville ha vært fullkomment passabel. Tenk det, Hedda!

Ifølge Ordnett.no må vi, i jakten på forekomster, likevel tilbake til så pass gamle eksempler:

1 det å true (1); truende uttalelse ell. ytring.

 • himmelens søiler bæver, og de forfærdes for hans (Guds) trusel (Job 26,11)
 • (et lite folk) skræmt af kongens trudsel (Werg. Saml. Skr. II 2,235)
 • skal dette betyde en trusel (Ibs. Døde 101)
 • De forsømte hverken trusler eller løfter for at drive mig over på sin side (Ibs. Fru I. 133)
 • pokker i vold med Deres trusler (Ibs. Forb. 123)
 • forblommede trusler (Ibs. Fru I. 134)
 • (de kunde) kjøre afsted under hurraraab og trudsler om snart at komme igjen (B. B. SDv. I 44)
 • gjøre alvor av sin trusel, utføre sin trusel sette iverk det en har truet med: har man ikke i Cæsaræa gjort alvor af sin trusel! Brudt Fortunas tempel ned! (Ibs. K. G. 357)
 • see trudselen udført (Werg. Saml. Skr. II 5,154)

// .

 • (de stupbratte bergsidene var) svarte av trusler og stengraa av haard vilje til at kue hende (Unds. Kors. 153)

2 det å true (2); fare (som noget utsettes for).

 • dette menneskeliv står som en trusel imod tusenders velfærd (Ibs. Samf. 153)

 • en stadig og sterk trusel mot samfundets fred (Mgbl. 1931/160/1/1)

Så vet man det. Muligens i tråd med det DNske sprog (i alle fall med en «a» smettet inn mellem D-en og N-en)?

Her skal man filleriste avisene, så viser det seg at ender med å lære noe nytt! Skjønt det vel snarere var glemt. Det som i alle fall er sikkert, er at «trusel» passer denne bloggen bedre enn jeg ante. Meget bedre enn ny-riksmålske «trussel». Om jeg nå bare husker å bruke den. Det er jo ingen spesielt truende blogg, dette.

I bokmålet glimrer den enkelt-s-ede varianten derimot helt med sitt fravær, til nyfiknes orientering.

Siden jeg ikke leser aviser lenger, må jeg nesten spørre min leser (om jeg overhodet har én) om det er slik at Dagens Næringsliv har konvertert til riksmålet, siden jeg sist hadde befatning med avisen – eller om den bare har en smått lemfeldig omgang med sprognormene.

Siden vi først driver og lærer nytt, mener jeg. Bruk gjerne kommentarfeltet, skulle du føle deg så kallet, såkalt.

Tøvete nynorskforbud

I tvil om hvorvidt denne posten var hjemmehørende i Frisprog.nu eller dagligbloggen, endte den der, et politisk kuriosum, som emnet tross alt er (og skrevet på bokmål, heller enn riksmål, som er forbeholdt denne bloggen).

Nedtegnelser

Ivar Aasen Ivar Aasen (Photo credit: Wikipedia)

De fleste vil nok ha fått med seg Hedmark Frps forslag om å forby nynorsk som offisielt språk, og, som denne bloggeren, ristet oppgitt på hodet.

Nå er det ikke det at jeg finner det så vanskelig å betrakte tvang som en uting. For la oss fjese det: For mange har nynorsken et tvangspreg over seg, mens det for andre er bokmålet som er forbundet med tvang.

Det enkleste, i rike, lille Norge, ville nok være et separat nynorsk radio- og TV-tilbud, tillikemed nynorske riksmedier, med opplag og utgivelsesfrekvens som står i forhold til etterspørselen (det der om at sidemålsundervisningen skal være valgfag eller obligatorisk, ville dermed også bli av underordnet betydning).

Problem solved. Og alle ville bli glade og vel forlikte.

Og så kan Frp få pusle med sitt.

Vis opprinnelig innlegg

Decenniers forfall

20140417-170954.jpg

Det sproglige forfallet utlegges ofte som et fenomen av nyere dato, stundom som resultat av den økte innvandringen, men jeg kan forsikre at forfallet har pågått i tiår, minst fem av dem, som vi ser av billedet over, fra Stompa, selvfølgelig, 1963, med rektor Ulrichsen (Carsten Winger) i sving med en filmfremviser, foran det talende skiltet:

RØKNING FORBUTT

Denne bloggeren fastslår forøvrig at lektor Tørdals «Du store alpakka!» og «Bodø»s «Å dra på lopphavet» fremstår en smule tamt, sammenlignet med «Bergen»s frivole «Å dra meg!».

For hva det er verdt.