Knut Nærum får Språkgledeprisen 2013 | Språkåret 2013

English: Knut Nærum during Oslo Bokfestival 2011
Knut Nærum på Oslo Bokfestival 2011 (Photo credit: Wikipedia)

Forfatter og satiriker Knut Nærum får i dag Språkgledeprisen for å ha spredd språkglede i den norske offentligheten gjennom flere år, i flere medier og innenfor flere sjangre. Prisen er på 15 000 kroner og blir delt ut for første gang i Språkåret 2013. Overrekkelsen skjer under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.

I juryen sitter Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, Inger Johanne Sæterbakk, prosjektleder for Språkåret 2013, og Cecilie Winger, leder for Norsk Oversetterforening og representant for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Juryen inviterte folket til å nominere kandidater til prisen, som skulle gå til en person i norsk offentlighet som på kreativt vis bidrar til å spre språkglede.

via Knut Nærum får Språkgledeprisen 2013 | Språkåret 2013.

Enhanced by Zemanta
Reklamer

– Dette har bare hendt én gang tidligere – nyheter – Dagbladet.no

- Dette har bare hendt én gang tidligere - nyheter - Dagbladet.no

Men språkguru Per Egil Hegge er fornøyd så lenge spalta ikke døpes «Spjåket vårt».

(Dagbladet): Korrekturlesernes dager er over, noe som var ekstra tydelig i Aftenpostens kulturbilag på fredag.

Per Egil Hegges vanligvis plettfrie spalte «Språket vårt» var plutselig omdøpt til «Spåket vårt», og mangler altså en r. Nå er riktignok ikke Dagbladet selv avisa med færrest trykkleifsvin på skogen, men hvordan kunne dette skje en av landets største språkguruer?

via – Dette har bare hendt én gang tidligere – nyheter – Dagbladet.no.