Frukten av fiskerens lender

Torskeloins (!) fra Kløver

Torskeloins (!)

«Renskårne» og «beinfrie», og det i samme momang. Eller «reinskårne» og «benfrie». Samma det.

Men Torskeloinen er en finne, vel – om ikke nødvendigvis torskefinne?

Jeg tillater meg å betvile at loin-konstruksjonen har sitt opphav i fiskerens lender (eller at fisk er belemret med slike), men holder det ikke for usannsynlig at fisken er norsk, skjønt den nok har tatt en omvei ad det fremmedsproglige utlandet, for omdøping og import – tilbake til gamlelandet.

Sukk, det er vel ikke annet å vente, når de andre butikkene har Sale.

Et lite P.S., og helt sånn for ordens skyld, defineres loin som henholdsvis hofter, nyrestykke, kam, lendene, nyreområdet.

Reklamer