Cappelansk vranglære i skolen

Gobble - gobble

Jeg har en høne å plukke med Cappelen. I alle fall en kalkun. Nu snakker Petterson i villelse igjen, tenker du sikkert, men bi bare litt, til jeg har rukket å forklare.

Det har seg nemlig slik at jeg satte meg ned for å høre datterens engelskuttale, i forbindelse med en relativt enkel oppgave (skjønt avansert nok for en tredjeklassing, vil jeg tro). Den for oven avbildede teksten skulle gjengis skriftlig – og altså leses høyt.

Det var da jeg så den fatale apostrofen – for ordens skyld gjengitt her (min uthevelse):

The turkey

The turkey is a funny bird.
It’s head head goes wobble – wobble.
And all he knows is just one word …
And that is
Gobble – gobble!

It’s head der, altså. Og jeg bare … WTF, lizzm. Trykkfeil er tilgivelige, i bøker som skal lære våre barn korrekt sprog, ikke. Vi snakker for anledningen om:

Stairs 3
My English Book

(Nynorsk)

Heidi Håkenstad, Marianne Undheim Vestgård
J.W. Cappelens Forlag AS, 2006

ISBN 978-82-02-26624-0

Hvem er det som godkjenner disse bøkene, og hvilken utdannelse besitter de? Jeg spørger kun, mit kald er ei at svare, men ba jentungen sette ring rundt feilen, med beskjed om å informere læreren om fadesen.

Derimot våget jeg meg ikke i kast med resten av boken, av frykt for hvilke oppdagelser jeg kunne komme til å gjøre. Man er da for pokker ingen kverulant, heller!

La oss bare håpe feilen ikke foreligger på bokmåls-engelsk. Tross alt er skaden relativt begrenset, om den kun rammer våre nynorskbarn. Når ett av dem likevel er mitt, blir jeg flyvende forbannet.

P.S. Jeg innser, med utgangspunkt i hvor mange som begår feilen, at en forklaring muligens er på sin plass: It’s/it is = den/det er. Its (sans apostrophe) = dens/dets osv. Capisce?

Late edit:

Tenk at det kan nytte (og ikke bare med sang!)

Reklamer