Alt om norsk sprog – på ett sted

Norsk på Scoop.itFrisprog.nu skal i det vesentligste bestå av egenprodusert stoff, noe som ikke er en enkel målsetting, så travle som dagene er. Derimot publiseres det enorme mengder artikler om sproget vårt på nett, enten det skjer i de sosiale mediene, i nettavisene, nettbaserte fagtidsskrifter eller på institusjonelle nettsteder.

Den siste tiden har jeg begynt å bruke et udmerket verktøy for såkalt kuratering, i mangel av bedre ord; Scoop.it, med hvilket jeg har laget tjenesten Norsk (igjen i mangel av bedre betegnelser).

Hvis du brenner like mye for sproget vårt som jeg, føler jeg meg temmelig trygg på at du vil ha en viss glede av å følge tjenesten – noe du kan gjøre ved å klikke på den blå Follow-knappen i øvre høyre del av siden.

Velkommen som bruker!

Reklamer

Utvalgte avisblemmer – uke 20

Ulike aviser

Image via Wikipedia

Det blir hevdet at rettskrivningen og skriveferdighetene i norske aviser slett ikke var så meget bedre før i tiden. Akkurat det er det vanskelig å akseptere, for den som faktisk ser hva som skrives i dagens aviser.

Nu håper jeg ingen tror jeg aktivt oppsøker alskens skrivefeil, i den hensikt å peke skadefro på gjerningsmennene og -kvinnene. Ikke har jeg tid, og slett ingen interesse. Men jeg slenger gjerne med leppa om jeg slumper over noe – borte på Twitter.

I denne spalten skal jeg prøve å samle ukentlige funn, formidlet via Twitter.

Og her er inneværende ukes fangst:

Siden siste ukes fangst var heller skral (det blir ikke så meget avislesing når man står til knes i arbeid), og siden denne spalten debuterer i dag, inkluderer jeg noen ekstra, fra de siste par ukene:

Ahem… Som man vil se, skrives her ikke riksmål til dagen. Slikt forbeholdes denne bloggen.

Er dette en fiendtlig ubåt på svensk territorium?

Sail of the USS George Washington (SSBN 598) o...

Image via Wikipedia

Det er spørsmålet Dagbladet.no stiller seg i denne artikkelen.

Må ha vært i tørrdokk eller under landtransport, det da. Men i fall det fordres nærmere forklaring, kan det bemerkes at fartøyer (normalt) ikke ferdes på terra firma. I farvann derimot, skal de angivelig forekomme i overflod.

Vel, og så har man spredte forekomster av slaget til høyre, da. Men noe sier meg at det ikke var det Dagbladet hadde i tankene.

Følg med på Frisprog.nus nådeløse dissekering av pressesproget anno nu and beyond – en Sareptas krukke av historieløs og uforstandig sprogbruk i fleng.

Ett synes i alle fall klart: Du kan visst ikke se den grense over vann heller.