Wenche Foss, 1917–2011

Wenche Foss

Image via Wikipedia

Skuespillerinnen Wenche Foss (93) gikk bort i går. En institusjon som, om man skal dømme efter pressedekningen, må ha vært langt større for Norge enn internasjonal og også nyss avdød med-diva Elizabeth Taylor noensinne var for verden.

Derom skal jeg ingenting si, utover å fastslå at en ambassadør for riksmålet nu er borte. Visst vinglet hun vel, sproglig preget av sin samtid, som oss alle, men kjærligheten for riksmålet var mer enn synlig.

Med Wenche Foss er nok en kanal for det talte riksmål forsvunnet, som enda en spiker i målformens uunngåelige kiste.

Nu hvil Dig, Borger! Det er fortjent.

Reklamer

Ikke kampskrift for riksmålet

A question and exclamation mark of jigsaw puzz...

Image by Horia Varlan via Flickr

Det er travle tider, som så langt har hindret forberedelsene til en slags offisiell blogglansering, men jeg vil gjerne oppklare en misforståelse som alt synes å ha funnet rotfeste:

Frisprog.nu skal overhodet ikke tjene som forkjemper for riksmålet i skole og samfunn – eller som bolverk mot bokmål, nynorsk og sidemålsundervisning. Tvert om ville det være ønskelig om kvaliteten på sistnevnte fikk et løft. Selv skriver jeg til vanlig et såkalt moderat bokmål, og er ytterst komfortabel med det. Å skrive som her, ville jeg finne høyst unaturlig. For det er bare å se i øynene: Riksmål er det ingen som skriver lenger, selv om Riksmålsforbundet har valgt å kalle det moderate bokmålet riksmål (en tilsnikelse jeg skal komme tilbake til ved et senere høve).

Følgende presisering synes derfor riktig: Frisprog.nu skal tjene som en smått uhøytidelig, lett nostalgisk blogg, som et levende forum til fremme av riksmålets bevarelse, i antikvarisk, nær museal forstand – ikke gjenninføring. Årsaken er at det, efter Riksmålsforbundets ovenfor nevnte bokmålstilsnikelse, ikke lenger fins instanser med det mål for øye.

Av samme grunn som nevnt innledningsvis, beklager jeg at lanseringen – og viktig e-postkommunikasjon – trekker ut. Det skulle ikke ta for lang tid før bloggen er noenlunde på skinner igjen.